بومیلیا | چیزبرگر، یک یورو. تبلیغ خلاقانه مک دونالد