بومیلیا | پلان طرح 110متری با دو خواب و یک پارکینگ