بومیلیا | پلان طرح همکف دو خواب با پارکینگ و پذیرایی خصوصی