بومیلیا | پلان طرح سه خواب با خواب مستر و حمام با نورگیر و حمام دسشویی عمومی و آشپزخانه و پذیرایی