بومیلیا | پلان بندی طرح هم کف سه خواب با حمام و دسشویی و آشپز خانه و پارکینگ