بومیلیا | لوستر پارچه ای جمع شده به سمت وسط
بومیلیا | بومیلیا |