بومیلیا | لابی عمارت قدس طراحی و اجرا با سهیلا خاکساری