بومیلیا | طرح 110متری با سه خواب حمام و دسشویی و آشپزخانه و پذیرایی