بومیلیا | طرح ماندلا سنتی Mehndi style. Orient traditional ornament