بومیلیا | طرح دو خواب یک مستر خواب دو پذیرایی دو حمام دسشویی آشپزخانه و آسانسور