بومیلیا | طرح آپارتمان دو واحده هر واحد سه خواب و تراس و آشپز خانه مطبخ دار