بومیلیا | طراحی پلان سه خواب با حمام و دسشویی و تراس آشپز خانه مطبخ دار