بومیلیا | در این نوع پتینه سطحی صاف و صیقلی مثل سنگ مرمر ایجاد میشود
بومیلیا | بومیلیا |