بومیلیا | بک‌گراند گل‌دار اسلیمی با طرح ماندالا به صورت وکتور