بومیلیا | آپارتمان دواحده هرواحد سه خواب با تراس آسانسور حمام و دسشویی و آشپزخانه مطبخ دار